Netværk for sprogpædagogisk udvikling i dagtilbud

Kursus

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole indbyder til fagligt netværk for sprogvejledere, sprogpædagoger og nøglepersoner i kommunerne i Syddanmark. Netværket har fokus på udvikling og implementering af arbejdet med børns sprog i dagtilbud.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Formål:

Netværket for sprogpædagogisk udvikling har til formål, at:

  • diskutere den nyeste viden og forskning på sprogområdet
  • etablere erfaringsudveksling og idégenerering blandt deltagerne
  • udvikle praksis på baggrund af projekter forankret lokalt i kommunerne
  • give mulighed for at få indsigt i nyeste projekter, materialer og kursustilbud
  • etablere en kommunal kontaktpersonordning, der har direkte medindflydelse på netværksmødernes form og indhold

 

Netværkets form og indhold:

Der vil i løbet af året blive inviteret til 2 netværksmøder fra kl. 13.00 - 16.00. Mødernes faglige indhold vil blive fastlagt i samarbejde med netværket. Netværksmødernes opbygning vil bestå af et aktuelt fagligt oplæg ved deltagere eller UCL, sparring og erfaringsudveksling blandt deltagerne.

 

Netværket faciliteres af Malene Slott og Mette Skovdal, UCL

Malene Slott Nielsen, konsulent Lektor, ph.d.
Mette Jul Klitgaard Skovdal, konsulent Underviser bl.a. i leg, kreativitet og læring samt andetsprogspædagogik
Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb