Netværksdag: Praktikvejledere for pædagoguddannelsen

Konference

På netværksdagen sætter vi fokus på 'dømmekraft' med en generel introduktion til begrebet, og sammen ser vi nærmere på praktikkens og din - praktikvejlederens - rolle for den studerendes dannelse af dømmekraft.

Netværksdagen er udskudt til den 25. maj 2021 kl. 9.00-15.00 på UCL

Tilmeld

Dannelse af dømmekraft

Dømmekraft skal i denne sammenhæng forstås som din og den studerendes evne til at vurdere, hvad der er det rigtige at gøre i en given situation. For der er sjældent en helt rigtig løsning eller et rigtigt "facit" i det pædagogiske arbejde. Tværtimod må vi skønne, hvad der er det rigtige at gøre - og derved bruge vores drømmekraft.

På netværksdagen hører du om forskellige perspektiver på dømmekraft, når de to oplægsholdere, Carsten Pedersen og Britta Nørgaard, giver dig inspiration og gode råd til arbejdet som praktikvejleder for pædagoguddannelsen:

  • Hvad er dømmekraft, og hvordan gives der kraft til dømmekraften i samarbejdet om praktikken? 
    v. Carsten Pedersen, filosof, underviser og forfatter 

    I sit oplæg introducerer Carsten Pedersen dig til forskellige teoretiske vinkler på, hvad dømmekraft er, og giver dig mulighed for at undersøge fænomenet ud fra en praktisk vinkel.

  • Professionel dømmekraft og didaktik - pædagoger på vej!
    v. Britta Nørgaard, ph.d., underviser og forfatter 

    Hvis vi tydeliggør og styrker bevidstheden om dømmekraft i pædagogprofessionen, kan det så styrke både den interne faglighed og pædagogernes eksterne omdømme? Det spørger Britta Nørgaard bl.a. om, når hun i sit oplæg udforsker og udfordrer fænomenet dømmekraft.
Jørgen Jensen, konsulent Underviser bl.a i pædagogisk viden og forskning, praktikvejledning og den nye styrkede læreplan
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld