Netværksdag for Praktikvejledere pædagoguddannelsen

Konference

Se datoer

Relations- og omsorgsarbejde i pædagogisk praksis

Dagens første tema handler om:

  • at understøtte og hjælpe ved at ”mappe” den studerendes erfaringer og kompetencer i relationelle kontekster og omsorgsarbejde - både der, hvor de skaber meninger, og der, hvor de skaber udfordringer
  • hvordan vi som professionelle omsorgsgivere er opmærksomme på vores egne tilknytningsstrategier, erfaringer og den indflydelse, de kan have på omsorgsarbejdet.

Dagens andet tema handler om:

  • hvordan man anvender filosofisk vejledning, dvs. stiller spørgsmål, der frembringer nysgerrighed og en undersøgende holdning hos den studerende og os som vejledere
  • hvorfor denne lidt ydmyge, åbne og nysgerrige tilgang er en af forudsætningerne for god pædagogik og god vejledning.

 

Program: 

8.30-9.00 Indtjekning og morgenkaffe

9.00-9.05: Velkomst

9.05-12.00: Tilknytning og omsorgsarbejde - vejledning af pædagogstuderende i praktik (efterfulgt af refleksionsøvelser og opsamling på disse) v. psykolog Sarah Daniel

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.00: Filosofisk vejledning v. praktikvejleder Oliver Hundborg, UCN

14.00-14.15: Kaffepause

14.15-15.00: Nyt fra praktikken v. praktikkoordinator Ole Tophøj Bork, Pædagoguddannelsen på Fyn

15.00: Afrunding

Jørgen Jensen, konsulent Underviser bl.a i pædagogisk viden og forskning, praktikvejledning og den nye styrkede læreplan
Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer