Novel Engineering i dansk

Kursus

Styrk elevernes motivation for læsning ved at arbejde innovativt og problembaseret med tekster, som lægger op til Novel Engineering i teori og praksis.

Tilmeld

Leg med tekst-arbejd innovativt og problembaseret med litterære værker og øg elevernes læselyst gennem Novel Engineering

Fagligt indhold

I arbejdet med Novel Engineering er du med til at skabe historien og arbejder undervejs blandt andet med problemidentificering, konstruktionsaktivitet, mundtlighed, samarbejde, feedback og kreativitet.

På kurset får du viden om metoden og vil ydermere deltage aktivt inden for følgende:

  • Udvælgelse af tekster og identifikation af problemstillinger
  • Hands on på kreativitet og løsningsforslag
  • Arbejde kreativt med It, entreprenørskab, 21st. skills, litteratur, håndværk og design
  • Ideer til progression og loops inden for Novel EngineerinIdeer til litterære tekster, som kan bruges direkte i undervisningen

Du får derfor :

  • viden om teksttyper og særlige teksttyper egnet til NE
  • viden om danskfaget og udviklingen af danskfaglige kompetencer gennem NE
  • Viden om legende og kreative tilgange til danskfaget.

Udbytte

Vi tager afsæt i en klassiker: ”Frode og alle de andre rødder”, men medbring gerne anden litteratur, tekster og ideer med problemstillinger og udfordringer- så idegenererer vi sammen. Du skal forvente at skulle eksperimentere, bygge, lege og finde på.

 

Målgruppen

Alle lærere, der vil lege med tekster og Novel Engineering

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb