Online-kursus om samarbejde med forældre

Kursus

Kurset er for pædagoger, pædagogisk personale og faglige ledere i dagtilbud

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Formål

Den styrkede pædagogiske læreplan lægger vægt på pædagogers inddragelse af forældres perspektiver i arbejdet med udviklingen af pædagogiske læringsmiljøer. Det forventes, at det enkelte dagtilbud i forbindelse med udarbejdelsen af deres pædagogiske læreplan skal beskrive, hvordan der arbejdes med forældreinddragelse i arbejdet om børnenes udvikling og læring, trivsel og dannelse. Som pædagog betyder det, at du både i din hverdagspraksis og i dine refleksioner bevæger dig på tværs af synspunkter, forståelser og meninger, som både kan berige og udfordre hinanden.

Kunne du tænke dig at blive rustet til at håndtere denne kompleksitet? Vi tilbyder et onlinekursus med et særligt fokus på systematisk udforskning og refleksion af forskellige perspektiver på samarbejdet med forældrene om børnene.

Indhold

Kurset forløber over to uger og er organiseret både synkront og asynkront. Det vil helt konkret sige, at der er kursusaktivitet, hvor vi ”ses” online, og at der også er planlagt noget, som du kan arbejde med alene, når det passer dig. Du forventes at deltage i to fælles online-møder; Et opstartsmøde og et afsluttende. Imellem de to møder vil dit selvstændige arbejde med temaet faciliteres gennem en præsentation af et fagligt videooplæg samt et refleksionsskema, som du selv skal arbejde med og udarbejder en kort skriftlig fremstilling på baggrund af. Vi tilbyder faglig sparring på denne telefonisk eller på et online-møde – det vælger du selv. Derudover oprettes et fælles onlineforum (padlet), hvorpå der inden opstarten og undervejs i forløbet lægges tekster og inspirationsmateriale, og hvor kursets deltagere kan sparre med hinanden og dele refleksioner og evt. materiale.

Kurset omfatter således:

  • Deltagelse i fælles online-opstartsmøde mandag den 18.maj kl. 10-11.
  • Se og lyt til powerpoint-præsentation, når det passer dig.
  • Læsning af kortere artikler samt individuelt arbejde med refleksionsspørgsmål og selvstændigt arbejde med ideer til, hvordan du fremtidigt kunne gribe problemstillingen an i din praksis.
  • Udarbejdelse af en kort skriftlig fremstilling (1-2 sider), som kort beskriver, hvordan du arbejder i din institution med inddragelse af forældrene i arbejdet med børnenes læring og udvikling, trivsel og dannelse og hvad du har fået af ideer til handlemuligheder i fremtiden.
  • Sparring på skriftlig fremstilling og på fremtidige pædagogiske handlemuligheder
  • Deltagelse i afsluttende fælles online-møde torsdag den 29.maj kl. 10-11
Signe Thorhauge, konsulent Underviser bl.a. i social inklusion og pædagogisk psykologi
Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb