Opbygning af et tænkende klasserum i matematik - Kom godt i gang!

Kursus

Er det muligt at øge elevernes evne til selvstændig tænkning ved at skrue på nogle helt grundlæggende faktorer i matematikundervisningen? Er du nysgerrig på hvordan?

Se datoer

Opbygning af et tænkende klasserum i matematik

Fagligt indhold

Vi går på kurset helt tæt på de indledende tre faktorer, som knytter sig til udviklingen af et tænkende klasserum jf. Peter Liljedahl. Fokus er altså på hvad problemløsning, vertikale skriveflader og særligt struktureret gruppearbejde kan tilbyde os i matematikundervisningen. Dagen vil veksle mellem teori og praksis, og som kursist får du i høj grad mulighed for at opleve og øve dig i, hvordan det er at være elev og lærer i et tænkende klasserum.

Udbytte

Du har når dagen er omme:

  • Viden om de rent praktiske greb til at komme i gang med udviklingen af et tænkende klasserum, særligt omkring brug af problemløsningsopgaver, vertikale skriveflader, gruppedannelse og din lærerrolle.
  • Forståelse for hvad det vil sige at arbejde med problemløsning, og hvilke faktorer der støtter dette arbejde, og ikke mindst hvad der kan virke hæmmende.
  • Et antal udvalgte problemløsningsopgaver med hjem til dine elever, som du selv har gennemarbejdet, og er dermed rustet til at støtte eleverne i deres problemløsningsproces med de rette spørgsmål og timingen af disse.

Målgruppen

Kurset er for dig, der underviser fra 4.-9. klasse, som er nysgerrig på tankerne bag Peter Liljedahls ”Building Thinking Classrooms” og som har mod på at komme i gang i praksis. Du skal have lyst til og mod på at udfordre din lærerrolle på nye måder.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Se datoer

Forløb