Opdagende skrivning i børnehaveklassen

Kursus

Bliv skarp på, hvad opdagende skrivning som metode indeholder, og få viden og inspiration til at arbejde med elevernes skriveprocesser- og færdigheder. 

Se datoer

Opdagende skrivning i børnehaveklassen. Hvordan og hvorhen?

Fagligt indhold

Opdagende skrivning er en veldokumenteret metode, hvor eleverne opdager skriftens lydprincipper ved, at de selv eksperimenterer med at skrive om det, de har oplevet. Gennem fælles oplevelser, samtaler, tegninger og skrift (håndskrift/digitalt) oplever eleverne at kunne formidle det, de har på hjerte, hvilket har stor betydning for deres videre skriveudvikling.

På kurset kommer vi omkring:

  • Opdagende skrivning som kommunikationsværktøj
  • Norske forskningsresultater vedr. hurtig bogstavgennemgang
  • Eleverne skriveprogression til 1. klasse
  • Feedback på elevernes skrivning
  • Forældrenes rolle i barnets skriveudvikling

Udbytte

Med dette kursus i din faglige rygsæk bliver du velinformeret om nyeste viden og processer inden for opdagende skrivning. Du vil kunne kategorisere dine elevers skriveudvikling i målet om at kunne differentiere og tilrettelægge kreative og legende skrivesituationer i din praksis.

Målgruppen

Kurset er for børnehaveklasseledere, pædagoger og dansklærere i indskolingen.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Karina Lund Kursussekretær
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Se datoer

Forløb