Ordblinde- og vejledernetværk

Kursus

Dette er et fagspecifikt kursus, hvor formålet vil være at opkvalificere ordblindevejlederne samt almen vejledernes kompetencer til at guide deres lærerkolleger i implementeringen af ordblinde venlige og mangfoldige læringsmiljøer.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Formålet med dette kursus vil være at opkvalificere ordblindevejlederne samt almen vejledernes kompetencer til at guide deres lærerkolleger i implementeringen af ordblinde venlige og mangfoldige læringsmiljøer.
Forløbet vil bestå af aktionslæring og workshop med fokus på lærernes forberedelse og gennemførelse naturligt sikre, at eleverne kan være aktiv deltagende.
Der vil være bearbejdning, observation og sparring organiseret omkring aktionslæringsforløb i lokale teams/professionelle læringsfællesskaber, således at det ikke kun er den enkelte lærer, men også det professionelle læringsfællesskab der sammen med vejlederen tager ansvar for gennemførelse af og styrkelse af et læringsmiljø.

Helle Littau Nielsen Studiesekretær

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb