Ordblinde elever i matematik - hvad gør du?

Kursus

Få inspiration til hvordan du kan støtte dine ordblinde elever i matematik.

Se datoer

Ordblinde elever i matematik - hvad gør du?

Fagligt indhold

Ordblindhed og vanskeligheder i matematik har ofte en sammenhæng. Alle matematiklærere vil møde ordblinde og sprogligt udfordrede elever, men det er de færreste, der er uddannet til at arbejde med dem.

Hvilke redskaber har du i værktøjskassen i forhold til disse elever? Bliv præsenteret for otte tiltag, der kan ruste dig til at give eleverne bedre mulighed for at lære matematik.

7 – 8 procent af befolkningen er ordblinde, og ordblinde elever får ofte lavere karakterer til de afsluttende prøver i matematik.

Gode færdigheder i matematik er ­­– på samme måde som læsefærdigheder – af stor betydning for børn og unges senere mulighed for succes i uddannelse, job og dagligdags situationer i det hele taget. Det er derfor vigtigt, at matematiklærere har indsigt i ordblinde elevers udfordringer og de muligheder, der findes, for at støtte deres faglige udvikling i matematik.

Forskningen og underviser Morten Kristen Rygner, som er ordblind, peger på, at mange områder kan have indflydelse på ordblinde elevers udfordringer i matematik: arbejdshukommelse, automatisering, sproglige vanskeligheder i matematik, fonologi, motivation, narrativer, tempo/stress, angst/selvværd og social arv.

Det er ikke mangel på intelligens eller vilje hos eleverne, der gør, at de er i matematikvanskeligheder.

En tilgang med fokus på otte tiltag i undervisningen giver alle elever bedre muligheder for at lære matematik – også de sprogligt udfordrede.

Udbytte

På kurset får du indsigt i:

  • ordblinde elevers udfordringer ift. matematik
  • forskellige værktøjer til arbejdet med ordblinde elever i matematik
  • undervisningsdifferentiering

Målgruppen

Matematiklærere, som underviser i 4.-10. klasse og matematikvejledere, samt lærere med støttefunktion i matematik.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning - kaffe/the og kage anden kursusdag.

Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb