Den ordblindevenlige skole

Kursus

En ordblindevenlig skole forudsætte, at hele organisationen på alle niveauer kommunalt og lokalt arbejder sammen om at skabe en skole, hvor ordblinde elever har mulighed for ligeværdig deltagelse i undervisningen.

Se datoer

Nyborg Kommune har en politisk målsætning om at blive en ordblindevenlig kommune. Hvilket betyder, at der skal skabes et inkluderende og anerkendende miljø på alle skoler, hvor elever med ordblindhed deltager og bidrager ligeværdigt i skolens faglige og sociale fællesskaber.

Kombinationen af skolens organisering, praksis og kultur udgør tilsammen kernen i den ordblindevenlige skole, der giver elever med ordblindhed sammen med skolens øvrige elever de bedste muligheder for at lære og trives.

Elever med ordblindhed skal have mulighed for at opnå samme grad af læring og trivsel som deres kammerater. Alle elever med læse- og skrivevanskeligheder skal mødes med den nødvendige forståelse og støtte, der gør dem i stand til at lære alderssvarende og bevare troen på egne evner og muligheder.

En ordblindevenlig skole er god for alle elever og nødvendig for elever med ordblindhed.

Det handler om at sætte fokus på ordblindevenlig:

  • Organisering planer, strukturer og retningslinjer
  • Lærer pædagogik og mindset
  • Undervisning metoder og didaktik

Målgruppe

Kurset henvender sig til ressourcepersoner på skolerne i Nyborg men viden om ordblindeområdet samt kommunale konsulenter og ressourcefolk, der skal være med til at gøre Nyborg Kommune til en ordblindevenlig kommune.

Formål

Formålet med forløbet er at kompetenceløfte ressourcelærere på ordblindeområdet, så de bliver i stand til at understøtte følgende områder:

  • at inkludere elever, så alle læse- og skriveudfordrede elever får mulighed for at deltage på lige vilkår
  • at alle undervisere kan vejlede ordblinde elever i ordblindestrategier i alle fag
  • at kunne planlægge og gennemføre ordblindevenlig undervisning, herunder at kunne stilladsere både læse- og skrivearbejdet
  • at kunne bruge konkrete redskaber til at afdække og forbedre elevernes LST-strategier
  • at omsætte testresultaterne om elevens vanskeligheder, styrker og strategier til brugbar viden og udarbejdelse af handle
Karina Elsig Thøgersen Studievejleder og lektor
Ulla Olander Vangsted Underviser, Pædagogik og Læring
Hanne Gregersen Kursussekretær

Se datoer

Forløb