Pædagogfaglighed og læreprocesser

Kursus

Se datoer

Målgruppe

Pædagogiske medarbejdere i skolen.

Formål                                                                                                       

Formålet er at pædagogiske medarbejdere med afsæt i det brede læringsbegreb fremmer børns læring og dannelse i børnefællesskaber, i det pædagogiske lege- og læringsmiljø. Medarbejderne vil styrke deres pædagogfaglighed og didaktiske kompetencer.

Omfang                                                                                                   

Dette fagspecifikke kursus tager afsæt i læringsmålene fra det pædagogiske diplommodul ”Pædagogfaglighed og læreprocesser”. Kurset har et omfang svarende til 30 timer fordelt på 5 temadage. Imellem temadagene er der 4 perioder med praksisafprøvning, observationer/sparring og reflekterende samtaler, som underviserne faciliterer i undervisningen.

Læringsmål  

Kurset vil bidrage til at kursisten

 • kan anvende læringsteoretisk viden som grundlag for at planlægge, udføre, facilitere, dokumentere og evaluere læreprocesser, der tilgodeser barnets alsidige udvikling, læring og dannelse
 • har indsigt i almen didaktiske forståelser og metoder
 • har viden om lærings-og dannelsesteori
 • har viden om dokumentations-og evalueringsarbejde i pædagogisk praksis
 • kan på baggrund af viden om dannelse, læring og didaktik på kvalificeret vis indgå i samarbejde med pædagoger, forældre og lærere til gavn for børns trivsel og læring
 • kan vurdere og fagligt begrunde, hvordan pædagogfaglighed anvendes og udvikles.

Indhold                                                                                                 

Fem temadage tager afsæt i det brede læringsbegreb og har følgende temaer:

 • Læring og dannelse, ved deltagelse i børnefællesskaber
 • Børneperspektiver som afsæt for udvikling af lege- og læringsmiljøer
 • Almendidaktiske forståelser og metoder
 • Dokumentations- og evalueringsarbejde i pædagogisk praksis
 • Pædagogfaglighed i samarbejde med forældre, kollegaer og tværprofessionelle samarbejdspartnere
Karen Stougaard, konsulent Arbejder bl.a. med specialpædagogik og psykologi
Helle Littau Nielsen Studiesekretær

Se datoer

Forløb