Pædagogiske interview- og interventionsmetoder. Træningsforløb for vejledere, AKT- og inklusionsfolk

Kursus

At introducere en vifte af interview- og interventionsmetoder på forskelligt grundlag og efterfølgende afprøve disse på holdet og i egen praksis

Tilmeld kursus

Målgruppe
AKT- og inklusionsvejledere, samt lærere og pædagoger med tilsvarende funktioner. En vis erfaring med vejledning vil være en fordel.
Formål
Kurset har fokus på konkret afprøvning af metoder og modeller suppleret med korte, teoretiske indlæg. Sprogets konstruerende betydning for positionering og professionel identitetsdannelse indgår i grundlaget.

Kursets vil fokusere på træning af forskellige interviewformer og rammer.
Desuden vil kurset introducere til kontekstudviklende, pædagogiske interventionsformer, hvor interviews og reflekterende dialoger kan indgå på både klasse, personale og institutionsniveau
At kursisterne kan arbejde procesorienteret med egne cases og konkrete modeller i praksis.
At kursisterne får et bredere spektrum af evidensbaserede teorier og metoder til at inspirere og kvalificere almenundervisningen,
At kursisterne kender og på baggrund af teori og afprøvet praksis forholder sig analytisk til forskellige funktioner og organisationsformer i egen vejledningskontekst.


Indhold
Kurset består i høj grad af afprøvning af konkrete metoder og interventioner på holdet og efterfølgende i egen praksis.
Kurset bygges op som en vekselvirkning mellem oplæg, dialoger og casearbejde. Der er en forudsætning for deltagelse, at der kan afsættes tid til afprøvning i praksis mellem kursusgangene.
Der gennemføres hjemmearbejde i par eller små grupper.


Anvendelse
Kurset introducerer teoribaserede praksismetoder, men 70% af tiden forventes anvendt til afprøvning af konkrete interviews, interventionsformer og handlemuligheder.

René Vorgod Kristensen, konsulent Arbejder bl.a. med adfærd, kontakt og trivsel (AKT) og inklusion
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb