Podcast - Danskfagets mundtlige tekstunivers

Kursus

Podcasts er i de sidste år stormet frem i popularitet både i og uden for skolen. På kurset sætter vi fokus på, hvordan vi kan bruge podcasts i undervisningen i dansk på mellemtrinnet og i udskolingen.

Se datoer

Parat til podcast - undervisning i podcast er undervisning i mundtlighed.

Fagligt indhold

Podcast er mundtlighed lagt på lager. Derfor har mediet et stort potentiale i undervisningen. Det mundtlige sprog og udtryk er ellers en flygtig størrelse, men når vi arbejder med at opleve, undersøge og producere podcasts kan vi genindspille og genlytte bidder af tale og lyd, hvilket bidrager til at udvikle elevernes sprog og mundtlige kompetencer. Undervisning i podcast er undervisning i mundtlighed.

Når eleverne skal producere podcast, er det afgørende, at de bliver præsenteret for ideer og rammer for produktionen i form af tydelige og enkle produktionsordre. Du vil blive præsenteret for eksempler på produktionsopgaver til både mellemtrinnet og udskolingen.

Udbytte

Du vil:

  • blive præsenteret for ideer til produktionsopgaver
  • møde en helt konkret tekstpakke af gode podcasts, der kan plukkes fra til forløb, temaer, opgivelser og fordybelsesområder.
  • lære om podcastens undergenrer og fagsprog
  • blive præsenteret for, hvordan podcasts kan indgå i FP9 og FP10

Målgruppen

Dansklærere på mellemtrin og udskolingen.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the og kage.

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb