Populære multimodale tekster i 3.-6. klasse

Kursus

Inspiration til en danskundervisning med populære og multimodale tekster i 3.-6. klasse – både dem eleverne læser og skriver.

Se datoer

Et populært tekstlandskab i 3.-6. klasse

Fagligt indhold

Eleverne møder i stigende grad multimodale tekster - både analoge og digitale tekster. Du får på kurset viden om og inspiration til en danskundervisning, hvor eleverne oplever, undersøger, læser og fremstiller tekster, der kombinerer skrift, tale, lyd og billede.

Kurset tager afsæt i mange forskellige tekster, som kommunikerer stærkt til sin modtager ved brug af flere modaliteter. Du vil arbejde med, hvordan du bedst hjælper eleverne til at læse, undersøge og fremstille multimodale tekster, så de lærer at bruge teksterne vedkommende og appellerende for deres modtager.

Du vil også arbejde med apps, digitale ressourcer og fold i forbindelse med multimodale produktioner.

Udbytte

Du vil på kurset:

  • Få viden om multimodalitet og nødvendige kompetencer hos eleverne til at omgive sig med multimodale tekster
  • Få inspiration til tekster bestående af flere modaliteter
  • Få inspiration til apps og digitale ressourcer til brug i multimodale produktioner
  • Prøve en masse aktiviteter på egen krop, som du kan integrere i din danskundervisning i 3.-6.klasse

Målgruppen

Dansklærere som underviser i 3.-6. klasse

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning. 

Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin og Pædagogisk Læringscenter
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb