Prøverne i dansk - med indsigt, liv og overblik

Kursus

Bliv helt skarp på krav og muligheder ved de forskellige prøver i dansk. Få ideer og sparring til tekster, oversigter, aktiviteter og opsamling i den sidste undervisningstid.

Tilmeld

Prøvekrav, muligheder og faglig sparring i dansk.

Fagligt indhold

Du får en frisk og opdateret præsentation af prøvekrav og muligheder ved både skriftlig fremstilling, retskrivning og læsning og mundtlig prøve. Vi lægger særligt vægt på ændringer og nyheder i forhold til sidste år.

Undervejs på kurset drøfter vi konkrete eksempler på opgaveformuleringer, opgivelser, fordybelsesområder, oversigter, vurderingskriterier og udfordringer. Der bliver også en kort runde, hvor du kan sparre med andre kursusdeltagere om fx klassens opgivelser og foreløbige fordybelsesområder. Medbring dem gerne.

Udbytte

Med dette kursus i bagagen får du:

  • Sikkerhed og sænkede skuldre i forhold til prøvernes form, tilrettelæggelse og krav
  • Ideer til indsatsområder i egen danskundervisning frem mod prøverne
  • Oversigter og tekstideer, som eleverne kan anvende ved prøverne.

Målgruppen

Er du dansklærere, der skal have elever til prøve ved fp9 eller fp10. (Også oplagt, hvis du har 7. eller 8. klasse)

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the og kage.

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb