Risikotest for ordblindhed

Kursus

Obligatorisk at anvende risikotest for ordblindhed fra skoleåret 22/23

Test til tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. 

Se datoer

Faglig indhold:

Fra skoleåret 2022/2023 bliver det obligatorisk for skoler at gennemføre Risikotest for ordblindhed senest i 1. klasse for elever, som viser tegn på specifikke læsevanskeligheder. Risikotest for ordblindhed er den samme test som Ordblinderisikotesten, som altså nu har skiftet navn.

Risikotesten for ordblindhed har til formål at identificere de elever, der har brug for en tidlig forebyggende indsats for at reducere læse- og skrivevanskelighederne. Med denne obligatoriske test kan skolerne tidligt få øje på elever, som har brug for særlig støtte til at udvikle sikre læsefærdigheder.

Ordblinderisikotesten indeholder bl.a. en dynamisk afkodningstest, som kan afdække, hvor let en elev har ved at lære sig basale afkodningsfærdigheder. Testen undersøger ene og alene den tekniske side af læsningen, dvs. elevernes forudsætninger for at koble bogstaver med lyde.

Kursusdagene vil tage afsæt i følgende emner:

  • gennemførelse af testen
  • tidlig indsats
  • at organisere og tilrettelægge tidligt forebyggende indsatser med det formål at reducere læsevanskeligheder senere i skoleforløbet
  • implementeringen af risikotest for ordblindhed
  • tiltag på baggrund af testresultaterne

Kurset er tilrettelagt, så der er mulighed for at teste en eller flere elever mellem kursusgangene. De sidste kursusgange vil tage afsæt i denne testning.

Udbytte:

Formålet med testen er ikke at diagnosticere ordblindhed men at give børnehaveklasselederen, læreren og læsevejlederen viden, så man kan give den nødvendige støtte og opmærksomhed, der forebygger og reducerer læsevanskeligheder.

Risikotest for ordblindhed er med til at understøtte og kvalificere alle elevers læseudvikling tidligt i skoleforløbet samt styrke overgangen fra 0. til 1.klasse.

Målgruppen:

Børnehaveklasseledere, lærere, læsevejledere og ordblindelærere i indskolingen.

Kirsten Kamstrup, uddannelsesfaglig konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af dagtilbudområdet
Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer

Forløb