Sådan lærer dine elever at læse og skrive i børnehaveklassen

Kursus

At komme godt fra start er mere end vigtigt, når eleverne i børnehaveklassen skal deltager i den første skrive- og læseundervisning. De skal de føle sig kompetente, og de skal opleve engagement og indlevelse.

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

Elevernes sproglige opmærksomhed og udvikling er afsættet, når vi med udgangspunkt i hverdagssituationer og oplevelser sætter fokus en opdagende, undersøgende og legende tilgang til elevernes først læse- og skriveundervisning.

Gennem en kobling mellem teori og praksis vil kurset byde på eksempler på den opdagende skrivning, den tidlige læseundervisning og på arbejdet med sprogtilegnelsen. Fokus vil være, hvordan eleverne bruger sprog, skrivning og læsning funktionelt, når de kommunikerer i tale, skrift, lyd og billede.

Kursusdagen tage afsæt i følgende temaer:

  • Sprogets fremtrædelsesformer
  • Skrivevejen ind i læsningen
  • Opdagende skrivning
  • Afkodning, læseforståelse og læseudvikling

Kurset vil være praksisnært. Undervisningen vil bestå af oplæg, øvelser, refleksioner og videndeling, hvor dine erfaringer fra praksis vil blive inddraget.

Medbring: Du skal medbringe et udsnit af tekster, som dine elever har skrevet samt eksemplarer af de bøger eleverne benytter til deres selvstændige læsning. Har du mulighed for det, må du også meget gerne medbringe billeder af dine skriftsproglige læringsmiljøer i klassen – udsmykning på væggene, læsekrog, skrivehjørne o.lign.

Udbytte

Du får en kursusdag fyldt med gode idéer til aktiviteter – lige til at tage med hjem i klassen, når elever skal udvikle deres skriftsproglige kompetencer. Vi kommer f.eks. omkring, hvordan vi gennem leg, spil og eksperimenter stimulering elevernes forudsætninger for at komme godt fra start, når de skal lære at læse og skrive.

Målgruppen:

Børnehaveklasseledere, pædagoger og lærere, som arbejder i børnehaveklassen

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskoling | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb