Samarbejde og kultur vol. 2

Kursus

Samarbejde og kultur handler i det kommende forløb om fortsat at skabe udvikling af mangfoldige læringsmiljøer, forankring af professionelle læringsfællesskaber og udvikling af dygtige didaktikere.

Se datoer

Samarbejde og kultur handler i det kommende forløb om fortsat at skabe udvikling af mangfoldige læringsmiljøer, forankring af professionelle læringsfællesskaber og udvikling af dygtige didaktikere.

Der er både tale om en overordnet organisatorisk forankring på alle niveauer og en lokal skoleforankring med fokus på den enkelte medarbejders aktive deltagelse i udviklingen af styrket kvalitet i pædagogisk praksis og abonnering på samarbejdskulturen relateret til de mangfoldige læringsmiljøer.

Hanne Gregersen Kursussekretær
Se datoer

Forløb