Samfundsfagslærernes Dag 2022

Kursus

Den 22. marts - Aarhus
Den 23. marts - Roskilde

Tilmeld

Hvem styrer? - Har politikerne tabt magten?

Program

9.00-9.35
Ankomst, kaffe/te og brød - mød forlagene

9.35-9.40
Velkomst

9.40-10.20
Hvorfor og hvordan arbejder man med problemstillinger i samfundsfag?
Peter Hagemann Sørensen, seminarielektor

Fælles Mål italesætter samfundsfag som et fag, hvor der skal arbejdes med elevernes stillingtagen. Det stiller krav om en undervisning, der kan fremme elevernes evner til selv at stille spørgsmål og formulere egne problemstillinger. Oplægget vil komme med bud på, hvordan der med udgangspunkt i problemstillinger kan igangsættes og gennemføres en problemorienteret undervisning med progression og stigende taksonomi.

10.20-11.05
Er populismen en trussel for demokratiet?
Marie Berg Carlsen, lektor i samfundsfag, historie og filosofi og læremiddelforfatter

Valget af Donald Trump som USA’s præsident, Brexit-afstemningens udfald og de højreorienterede partiers store fremgang i Europa er alle tegn på, at populismen vinder frem i den vestlige verden. Men hvad er populisme - et tiltrængt fokus på ’den lille mand’ eller et opgør med vores demokratiske værdigrundlag?

I oplægget kan du få indblik i, hvad populisme er både på højre og venstrefløje, hvilke konsekvenser populisme har for de vestlige demokratier – og hvilke bud der er på, hvordan demokratier kan forholde sig, når populisterne indtager den politiske scene.

11.05-11.20
Kort pause + walk and talk til workshop

11.20-12.15
WORKSHOP 1. runde

12.15-13.00
Frokost

13.00-13.55
WORKSHOP 2. runde

14.00-14.45
Politisk psykologi – hvor lette er vælgerne at overtale?
Jonatan Kolding Karnøe, psykolog, lektor og forfatter til bogen ”Politisk Psykologi”

Vælgerne er blevet kaldt rationelle, irrationelle og meget herimellem. Men hvad vi ved egentlig om menneskers bearbejdning af budskaber - i særlig grad den overtalende politiske slags?

14.45-15.10
Faglig Bazar og kaffe

15.10-15.55
Styrer eller styres politikerne
Noa Redington, politisk kommentator

Magt og demokratiets spilleregler er midtpunkt i samfundsfag.
Kommentator, redaktør og tidligere politisk rådgiver for en statsminister, Noa Redington, uddannet i statskundskab, kender magtens korridorer fra inderst til yderst. Han afslutter dagen med et 45 minutters oplæg under overskriften ”Hvem styrer hvem i virkelighedens verden i dag + det løse?”

Workshops:

A) Et glimt af hverdagen – håbet om den bedste praksis
Mia Nygaard Hansen, folkeskolelærer, Strib Skole

På denne workshop vil der blive stillet skarpt på praksis, da fokusset vil være rettet på ideer til undervisningen og erfaringerne herfra. Hvad kan undervisningen rumme af undervisningsaktiviteter, hvad har virket for eleverne og hvordan kan man give dem overblik over fagtemaer og indhold på en funktionel måde.

B) Kvantitativ metode – nu uden tal
Jonatan Kolding Karnøe, psykolog, lektor og forfatter til bogen ”Politisk Psykologi”

Vi ser bort fra tal og statistik og ser i stedet på hvordan undersøgelsen er lavet. Med designbegreber i hånden tjekker vi om journalisterne mon har styr på det kvantitative undersøgelsesdesign.

C) Playful Learning i samfundsfag vha. LUDO-modellen
Anette Møller Hansen, lektor og lærer

Denne workshop består af en kort indføring i modellens differentierede, inkluderende og demokratiske grundlag og praksis. Derefter skal den afprøves med et aktuelt tema i forhold til demokratiopfattelser. Modellens innovative og multimodale anvendelse i flere fag eller tværfaglige projekter.
Kort om LUDO-modellen.

D) Statistikbanken – Fakta om Danmark og danskerne
Jacob Solander, specialkonsulent, Danmarks Statistik

Statistikbanken.dk er en guldgrube af informationer om Danmark og danskerne. Lær at finde vej i milliarderne af tilgængelige tal, så du igennem faktatjek og fordybelse kan blive klogere på det samfund, vi lever i.

E) Håbets og handlingens pædagogik – sådan underviser du med Verdensmålene
Thomas Ravn-Pedersen, direktør og chefredaktør, Verdens Bedste Nyheder

FN’s Verdensmål er et godt og vigtigt redskab, når skolen skal ruste eleverne til at hjælpe med til at gøre verden til et bedre og mere bæredygtigt sted. Workshoppen vil introducere den nye

lærebog ”Håbets & handlingens pædagogik” og “Verdenstimen” med dens mange undervisningsmaterialer, der er udviklet til at undervise i Verdensmålene.

Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag
Tilmeld

Forløb