Sandsynlighedskassen - Inspiration til arbejdet med sandsynlighed i matematikundervisningen

Kursus

Få inspiration til arbejdet med sandsynlighed i din undervisning.

Se datoer

Få ideer til arbejdet med sandsynlighedseksperimenter i din matematikundervisning og kendskab til CFUs materialekasse ’Sandsynlighedskassen’.

Fagligt indhold

På kurset ser vi på indholdet i Sandsynlighedskassen, og vi ser på forskellige ideer til arbejdet med sandsynlighed i matematikundervisningen.

Kurset vil være en vekselvirkning mellem oplæg og konkrete sandsynlighedseksperimenter.

Vi vil kort se på viden fra forskningen om, hvilke udfordringer der er forbundet med elevers tilegnelse af sandsynlighed som matematikfagligt begreb.

Udbytte

Inspiration til sandsynlighedseksperimenter til matematikundervisningen.

Kendskab til CFUs materialekasse: Sandsynlighedskassen

Målgruppen

Matematiklærere fra 0.-10. klasse

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. Kaffe/the med kage.

Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb