Seminar med fokus på Holocaust og folkedrab i Danmark

Kursus

Deltag i seminar der sætter fokus på undervisning i Holocaust og folkedrab i folkeskolen og ungdomsuddannelserne i Danmark

Se datoer

Tilmelding er gratis

Målgruppen er Undervisere i historie på de danske universiteter og professionshøjskoler. Derudover inviteres også andre med interesse i dagens tema, så som repræsentanter fra museer og faglige foreninger.

Er du underviser i historie på et af landets universiteter eller professionshøjskoler og er du interesse i at vide mere om, hvordan der kan sættes fokus Holocaust og folkedrab indgår i den daglige undervisning i folkeskolen og på landets ungdomsuddannelser, så er dette seminar noget for dig.

Som en del af det nationale projekt, ” Opkvalificering af undervisere med henblik på at fremme undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab i grundskolen og på ungdomsuddannelserne”, afholder vi et gratis seminar, hvor vi gennem oplæg og diskussioner fokuserer på forskellige tematikker og problemstillinger omkring undervisningen i Holocaust og folkedrab i Danmark.

Sted: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M

Bemærk, at seminaret er ikke målrettet undervisere på landet gymnasier og folkeskolelærere (til denne gruppe tilbydes senere gratis seminar og kurser).

Dagens program:

09.00 - 09.20: Velkomst
09.20 - 10.20: Wulf Kansteiner, Professor i Historie, Aarhus Universitet
• Exploring the Ethics and Politics of Future Holocaust and Atrocity Memory
10.20 - 10.40: Pause
10.40 - 11.40: Workshop I
• Workshop 1.1: Tea Sindbæk Andersen, lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved KU - Vidnesbyrd som kilder og materiale til undervisning om folkedrab
• Workshop 1.2: Ib Katznelson. forfatter - Refleksioner over det personlige vidnesbyrd i
undervisningen
11.40 - 12,40: Frokost
12.40 - 13.40: Workshop II
• Workshop 2.1: Therkel Stræde, lektor, Institut for Historie ved SDU - Antisemitisme og
Holocaust i Historiefagets metodeundervisning –
• Workshop 2.2: Rikke Peters, PhD. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole,
- Bekæmpelse af radikalisering og konspirationsteorier i undervisningen
13.40 - 14.00: Pause
14.00 - 15.00: Klas-Göran Karlsson, Professor i Historie ved Lunds Universite
• Tre historiska perspektiv på folkmord och brott mot mänskligheten
15.00 - 16-00: Afsluttende paneldebat

Se datoer

Forløb