SkriveSkud i overgangen fra indskoling til udskoling

Kursus

Lær eleverne på mellemtrinnet at blive kompetente skrivere ved at vægte skriveprocessen og sætte eleverne i situationer, hvor de må træffe valg om skrivestil, valg af teksttype og lære at mestre kommunikative strategier.

Tilmeld

Lær eleverne i mellemtrinnet at blive funktionelle skrivere.

Fagligt indhold

Kurset varierer mellem oplæg, arbejde med opgaver og planlægning af forløb, der understøtter funktionel skriveundervisning i overgangen mellem indskoling og udskoling.

Kurset indeholder:

  • Viden om vigtige strategier for mellemtrinnets elever til at kommunikere skriftligt.
  • Inspiration med konkrete opgaveforslag til skriveprocessens fire faser; førskrive, skrive, revidere og færdiggøre.
  • Introduktion til læremidlet, ”Skriveskud”.
  • Indblik i betydningen af, at elever på mellemtrinnet senere i deres grundskoleforløb og i livet kan kommunikere skriftligt i meningsfulde kontekster.

Udbytte

Du vil på kurset få afprøve undervisningsideer fra Skriveskud, få inspiration til og vejledning i at tilrettelægge en undervisning med fokus på funktionel skriveundervisning på mellemtrinnet.

Målgruppen

Kurset er til dansklærere på mellemtrinnet og danskvejledere

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning. 

Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin og Pædagogisk Læringscenter
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb