Skru på sprogknappen

Kursus

Giv dine elever de bedste sproglige forudsætninger for læring i alle fag gennem fokuseret arbejde med fagsproget i autentiske sprogsituationer.

Tilmeld

Byg bro mellem hverdagssprog og fagsprog.

Fagligt indhold

Kernen i dette kursus er at sætte fokus på, hvordan man som underviser kan sikre at sproglige udfordringer ikke forhindrer elever i at lære.

Målet med kurset er:

  • At kursusdeltagerne får redskaber til at inddrage elevernes sproglige forudsætninger i undervisningen.
  • At kursusdeltagerne bliver i stand til at identificere sproglige udfordringer i fagundervisningen og fagenes undervisningsmaterialer.
  • At kursusdeltagerne får konkrete idéer og materialer til arbejdet med sproget i fagundervisningen.

Udbytte

Oplægsholderne ser sig selv som praktikere med særlig viden om og interesse for sprogbaseret undervisning. Det betyder, at kurserne vil have en praksisnær tilgang til emnet, selvom teorien selvfølgelig også skal på plads. Derfor kan du forvente at gå fra kurset både med teoretisk og praktisk viden om udvikling af elevernes sproglige repertoire og sprogforståelse. Kursets ideer er grundigt afprøvet i undervisningen.

Målgruppen

Lærere både i udskoling og på mellemtrin. Alle faglærere kan få viden, redskaber og konkrete idéer til deres undervisning på kurserne.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød.

Anette Vestergaard Konsulent, dansk udskoling og professionelle læringsfællesskaber
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb