Sociale historier

Kursus

Sociale historier er stærke redskaber til at hjælpe elever i special- og inklusionstilbud med at skabe orden og overblik. Lav din egen første historie på CFU.

Se datoer

Sociale historier for begyndere

Fagligt indhold

Vi gennemgår teorien bag sociale historier og stiller skarpt på styrker og svagheder ved det pædagogiske værktøj.

Du arbejder konkret med at skrive din første sociale historie til et konkret barn eller gruppe til fritids- og skolebrug.

Som noget nyt, afprøver vi i fællesskab digitale løsninger til at bygge sociale historier.

Efter kurset afprøver du en social historie og får en halv times online individuel feedback med underviseren.

Du får lejlighed til at drøfte konkrete pædagogfaglige problemstillinger.

Læs mere om sociale historier på:
https://carolgraysocialstories.com/social-stories/

Lars Clausen er pædagogisk konsulent for specialundervisning og inklusion på CFU i UCL. Han er uddannet ved Carol Gray i at undervise i brugen af sociale historier. Han har flere års erfaring med sociale historier fra sin tid som lærer i specialundervisning.

Udbytte

  • Du kan lave sociale historier til dine børn i fritidsordningen og dem, du er støttepædagog for.
  • Du får et pædagogfagligt værktøj til at bistå forældre og lærere i en bedre struktureret hverdag.
  • Du kender til aktuelle digitale værktøjer, der kan bruges til strukturering af hverdagen for børnene.

Målgruppen

Lærere og pædagoger i grundskolen, opholdssteder og fritidstilbud.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the med kage den 8. november til foråret er det inkl. forplejning.

Lars Clausen Konsulent og projektleder
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb