Sproglærernes dag

Kursus

Sproglærernes dag byder på oplæg og workshops om funktionel grammatik, mundtlighed og ordforråd

Se datoer

Fagligt indhold

Program for dagen:

Kl. 08.30-09.00   Ankomst og kaffe

Kl. 09.00-09.10   Velkomst v. pæd. konsulent Marianne Ancker & Helle Serup

Kl. 09.10-10.30   Oplæg v. Lillian Rohde om funktionel grammatik

Kl. 10.30-11.50   Workshop om funktionel grammatik

Hvad betyder det egentlig? Hvordan skal det forstås? Og ikke mindst, hvordan ser undervisning i grammatik og vurdering af elevernes sprog ud, når man bygger på dette sprogsyn? Oplægget vil stille skarpt på disse spørgsmål og supplere med fund fra forskningsprojektet Gramma3, som undersøgte, hvordan grammatikundervisning ser ud i dansk, engelsk og tysk, og også hvordan den måske kunne se ud i stedet for.

Workshoppen vil på baggrund af oplægget give konkrete forslag til og afprøvninger af konkrete aktiviteter i en funktionel grammatikundervisning.

Kl. 11.50-12.15   Orientering i forlagsmaterialer

Kl. 12.15-12.45   Frokost

Kl. 12.45-14.05   Oplæg v. Elsebeth Bechmann om mundtlighed og ordforråd

Kl. 14.05-14.30   Kaffepause - Orientering i forlagsmaterialer

Kl. 14.30-15.45   Workshop om mundtlighed og ordforråd

Ordforråd er vejen til at kunne deltage aktivt i sprogundervisningen. Få viden om, hvordan du didaktisk kan tilrettelægge en undervisning, der fokuserer på ordforråd som en genvej til, at eleverne lykkes med både at lytte/læse og at udtrykke sig på fremmedsprog.

Der vil være oplæg med teoretisk viden om ordforråd og ordforrådstilegnelse samt god tid til at drøfte praksiseksempler med fagkolleger.

Kl. 15.45-16.00 Afslutning og tak for i år.

Målgruppen

Kurset er for dig der underviser i sprogfag i grundskolen

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Marianne Vincent Ancker Konsulent, Engelsk
Helle Serup Pædagogisk konsulent i tysk
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb