Sproglærernes dag

Kursus

Få ideer til og afprøv autentisk og engagerende sprogundervisning med udgangspunkt i strategikufferten, chunks og fokus på mundtlighed.

Tilmeld

Boost din sprogundervisning med fokus på læringsstrategier og mundtlighed

Fagligt indhold

Du vil på dagen blive præsenteret for:

Formiddag:
Vi arbejder konkret med læringsstrategier, gennem introduktion til og afprøvning af genstande og visuelle effekter, på såvel lærer- som elevniveau. Vi åbner strategikufferten og afprøver selv gennem engagerende opgaver og øvelser arbejdet med bl.a. “Sprogbrillerne” og “Legoklodserne”.

Eftermiddag:
Vi fokuserer på mundtlighed og udvikling af ordforråd, bl.a. med udgangspunkt i chunks og tasks.

Udbytte

Du kan efter kurset udvælge og anvende kommunikations-, gætte- og huskestrategier både i forhold til mundtligt og skriftligt sprog. Du oplever på egen krop, hvad eleverne skal arbejde med. Du får konkrete og praksisnære øvelser og aktiviteter med hjem til din undervisning.

Målgruppen

Sproglærere i 5.-10. klasse

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning

Marianne Vincent Ancker Konsulent, Engelsk
Helle Serup Pædagogisk konsulent i tysk
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb