Sproglig udvikling af flersprogede elever

Kursus

Tilmeld

Sproglig udvikling for børn med migrationsbaggrund.

Fagligt indhold

På kurset får du en introduktion til vidensgrundlaget og det metodiske grundlag for sproglig udvikling af børn med andet modersmål end dansk. Sammen ser vi på specialiserede læremidler til flersprogs- og DSA undervisning og diskuterer konkrete indsatser.

Hvad er din holdning til hjemmesprog og skolesprog? Hvordan støtter du fagsprogstilegnelsen i din bestående undervisning? Hvilke faldgruber og tekniske hjælpemidler kan du gøre brug af?

Til kurset er der knyttet konkrete prøvehandlinger, du afprøver mellem de to kursusdage.

Udbytte

Du opnår indsigt i de grundlæggende problemstillinger i sprogtilegnelse og sproglig udvikling i et klasserum blandet af elever med både dansk og DSA-baggrund.

Målgruppen

Lærere og pædagoger i grundskolen med kontakt til flersprogede elever.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Lars Clausen Konsulent og projektleder
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb