Stærkt samarbejde mellem ressourcepersoner og vejledere i PLC

Kursus

En hel dag om samarbejde mellem ressourcepersoner og vejledere i PLC.

Se datoer

Samarbejde i PLC om indsatser og skoleudviklingsinitativer

Fagligt indhold

PLC har fokus på elever og underviseres læreprocesser.

Formålet med det pædagogiske læringscenter er at være katalysator for indsatser og udviklingsinitiativer, der styrker skolens læringsmiljø - både for elever og undervisere. Hvordan samarbejder ressourcepersoner og vejledere om det formål?

Dagen er sammensat af tre dele:

  • PLC som skolens organisatoriske samlingspunkt (med afsæt i bekendtgørelsen)
  • Samarbejde om at designe og lede komplekse pædagogiske udviklingsopgaver og forandringsprocesser på skolen med fokus på læring, didaktik og trivsel.
  • Fælles og individuelle opgaver for ressourcepersoner og vejledere i PLC

Udbytte

Dagen vil give dig viden om og tid til at arbejde med:

  • Samarbejdsflader mellem ressourcepersoner og vejledere
  • Bud på fælles og individuelle opgaver for ressourcepersoner og vejledere tilknyttet PLC
  • Værktøjer til at designe og lede udviklingsopgaver og forandringsprocesser på skolen

Målgruppen

Kurset er for dig, der er tilknyttet det pædagogiske læringscenter og søger værktøjer til både at styrke din funktion som ressourceperson eller vejleder.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning

Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin og Pædagogisk Læringscenter
Rikke Graff Brink Pædagogisk konsulent, Pædagogisk Læringscenter
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb