Stilladseret skrivning i indskolingen

Kursus

Kurset giver inspiration til alsidige skriveaktiviteter, som sigter mod, at alle elever – allerede fra 0.klasse – får mulighed for at opleve både mening, mestring og motivation i skriveprocessen. Deltagerne får endvidere mulighed for at afprøve et værktøj til en kvalitativ vurdering af elevernes tekster.

Se datoer

Vurdér elevtekster og få inspiration til alsidige skriveaktiviteter

Fagligt indhold

Hvis en skriveaktivitet skal fungere i undervisningen, skal læreren ikke kun vide noget om skriveudvikling og skriveundervisning. Læreren skal også kunne give hensigtsmæssig og målrettet respons til eleven både under og efter skrivningen. På kurset præsenteres et værktøj til vurdering af kvaliteten af elevernes tekster på en række faglige områder som fx modtagerbevidsthed, strukturering af indhold, ordforråd, skriveformer og bogstavkundskab.

Deltagerne præsenteres endvidere for oplæg til skriveaktiviteter, som kan anvendes i indskolingen. Skriveaktiviteterne er målrettet forskellige genrer – for allerede i børnehaveklassen kan man skrive fx argumenterende eller reflekterende tekster.

Der veksles mellem oplæg og arbejde med vurdering af elevtekster i mindre grupper. Deltagerne opfordres til at medbringe tekster fra egne elever.

Udbytte

Efter kurset har deltagerne fået redskaber til og erfaringer med at gennemføre en kvalitativ vurdering af elevernes tekster samt inspiration til alsidige skriveaktiviteter, som sigter mod, at alle elever får mulighed for at opleve både mening, mestring og motivation i skriveprocessen.

Målgruppen

Lærere og pædagoger i børnehaveklassen, dansklærere i indskolingen, læsevejledere og lærere i den særligt tilrettelagte undervisning i 0.- 4.klasse.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning. 

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Se datoer

Forløb