Studieteknik med indledende teknisk Matematik

Kursus

Du opnår færdigheder indenfor studieteknik og Indledende teknisk matematik

Du tilmelder dig til to fag, hhv. studieteknik, som er online asynkron og matematik, som er online synkron.

Tilmeld

Fagligt indhold

Studieteknik og Indledende teknisk matematik

Udbytte

Du lærer studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning. Du opnår færdigheder inden for studieteknik, projektmetode og opgaveskrivning, samt motivation, koncentration og planlægning af et studie samt simple ligningssystemer, koordinatsystemet, linjer og punktmængder, funktionsanalyse, procentregning og indekstal, rentesregning, differentiering, statistiske fordelinger og nøgletal.

Niveau

Studieteknik og Indledende kemi giver dig en grundlæggende introduktion til rollen som studerende.

Målgruppe

Kommende studerende der påtænker at starte på en akademiuddannelse.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Tilmeld

Forløb