Styrkepædagogik

Kursus

Sæt fokus på elevernes styrker og potentialer med et målrettet kursus i teorien bag og praksis i brug af styrkebaseret pædagogik i din undervisning.

Se datoer

Kom godt i gang med styrkebaseret pædagogik

Fagligt indhold

Styrker er noget, der styrker os. Så enkelt kan det siges. Når vi bruger vores styrker, kan vi mærke, at vi får energi, og at vi har det godt.

Styrker er personlige ressourcer, som vi alle besidder, og når vi får kendskab til vores styrker, giver det os et indblik i de unikke kendetegn, der udgør os, når vi har det allerbedst. Vi bliver den bedste udgave af os selv.

Styrkerne og dialogen omkring disse giver os mulighed for at udvikle mere selvværd og selvtillid, så vi føler os stærkere og mere kraftfulde indeni. Dette kan udvikle vores robusthed til at klare de udfordringer, vi møder. For i styrkerne ligger der gemt et udviklings- og vækstpotentiale. Det betyder, at hvis vi finder, italesætter og udvikler vores styrker, kan vi bl.a. forvente en større følelse af autencitet, samt mere energi og engagement i de ting, vi laver. Styrkearbejdet skaber derfor en optimal basis for elevinddragelse og arbejdet med entreprenørskab i undervisningen. Når styrkerne er i spil, flytter vi eleverne ind i zonen for nærmeste udvikling, som er velegnet til læring.

Dagsorden for kurset er

  • Hvordan opstod styrkerne?
  • Styrkedating/Styrkespillet
  • Styrkerne i balance
  • Styrker i eleverne
  • Oplæg til arbejdet med styrkerne i egen pædagogiske praksis
  • Introduktion af styrkerne til eleverne
  • Styrker på film
  • Styrker i fagrækken

Udbytte

Styrker er personlige ressourcer, som alle besidder, og når du kan støtte eleverne i at få kendskab til deres styrker, giver det klassen et indblik i de unikke kendetegn, der udgør dem, når de har det allerbedst. De bliver den bedste udgave af sig selv med bedre akademiske præstationer, trivsel og personlig udvikling til følge.

Målgruppen

Styrkebaseret undervisning er for alle elever fra indskoling til udskoling på almenområdet.

Styrkerne er også relevante i specialområdet og anvendes f.eks. ift. diagnosticerede unges vej til arbejdsmarkedet og velegnet til udsatte unge, f.eks. STU, specialbørn, følelsesskadede og anbragte børn.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Lars Clausen Konsulent og projektleder
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Se datoer

Forløb