Teamkoordinatoren som møde- og procesleder i professionelle læringsfællesskaber - Trin 1

Kursus

På kurset udvikles teamkoordinatoren til at fungere som møde – og procesleder, der kan varetage teamets lærings- og udviklingsprocesser i de professionelle læringsfællesskaber

Tilmeld

Faglig indhold

 • Etablering af et team (forventningsafklaring)
 • Mødekultur og mødestruktur - at sætte fokus på mødekvaliteten
 • At være mødeleder og facilitator
 • Teamets beslutningsprocesser og evalueringskultur
 • Teammedlemmernes styrker, roller og kompetencer
 • Teamets værdier
 • Teamkoordinatoren som konfliktforebygger
 • Forskellige anerkendende og reflekterende procesformer / metoder
 • Proceslederrollen - hvordan forvaltes den?
 • Hvordan igangsættes lærings- og forandringsprocesser i et team

Udbytte

At kunne fungere som møde - og procesleder, der som facilitator kan varetage teamets lærings- og udviklingsprocesser i professionelle læringsfællesskaber. Herunder en øget opmærksomhed på kommunikationens og relationernes betydning for udvikling af et professionelt læringsfællesskab samt tilegnelsen af konkrete redskaber til mere effektiv og professionel mødeledelse.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Deltageren kan ved slutningen af ugen:

 • Planlægge, gennemføre og evaluere teammøder
 • Planlægge, gennemføre og evaluere teamets reflekterende processer i et forandrings- og læringsperspektiv
 • Skabe rum for læring gennem dialog, diskussion og refleksion med afsæt i en anerkendende
  tænkning
 • Udvikle en mødekultur som har fokus på udvikling og handling i et fremadrettet perspektiv
 • Forebygge og håndtere konflikter i teamet via kendskabet til teorier omkring konfliktstile og konfliktnedtrapning
 • Anvende forskellige kommunikative værktøjer/virkemidler
 • Reflektere konstruktivt over egen rolle som procesleder og facilitator
 • Gennem hele ugen arbejdes løbende med teori og praksiskobling, dvs. alle temaer belyses teoretisk og de konkrete redskaber / metoder afprøves i praksis.

Målgruppen

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i teambaserede organisationer, som fungerer eller skal fungere koordinerende ift. teamsamarbejdet i professionelle læringsfællesskaber på teamniveau, på afdelingsniveau eller organisationsniveau ift. et fagligt arbejdsområde eller lignende.

Lene Milling Wadstrøm, konsulent Arbejder bl.a. med læreprocesser og professionsudvikling
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld

Forløb