Teknologiforståelse på skoleskemaet

Kursus

Få styr på de mest centrale begreber, intentioner og arbejdsgange i teknologiforståelse. Masser af inspiration, idéer, forløb og konkrete værktøjer til at omsætte faget til praksis.

Se datoer

Teknologiforståelse, en relevant, motiverende og udfordrende faglighed

Fagligt indhold

På kurset bliver de 4 kompetencer i teknologiforståelse udfoldet på en måde, så det er omsætteligt i skolens praksis. Dette gøres gennem små oplæg og korte gruppearbejder. Der præsenteres forskellige didaktiske modeller, der med fordel kan bruges når der skal udvikles forløb. Undervejs præsenteres der ideer til egne forløb og relevante ressourcer. Der arbejdes med:

  • Forståelse af intentionerne i faghæftet
  • Udvikling af didaktik
  • Inspiration til undervisningsforløb
  • Præsentation af relevante ressourcer

Udbytte

Efter kurset har du overblik over faget teknologiforståelse, og kan anvende didaktiske modeller der faciliterer integrationen af de 4 kompetenceområder i dine forløb. Du kender til en række eksemplariske forløb og har erfaring med konkrete ressourcer du kan anvende i din undervisning.

Målgruppen

Kurset er for dig, der er nysgerrig på teknologiforståelse, skal have et valghold, er i gang med at udvikle området på din skole eller blot ønske inspiration.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Ture Reimer-Mattesen Konsulent, IT og teknologi
Ulrich Pedersen Dahl Konsulent, IT og teknologi og Naturfag
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Se datoer

Forløb