Temadag om det brede ergonomibegreb

Konference

Temadagen er til dig, der arbejder med forflytninger og ergonomiske løsninger i den daglige personhåndtering.

Her får du bl.a. muligheden for at få styrket styrke din faglige viden med et teoretisk fundament inden for ergonomi.

Tilmeld

På denne temadag har vi fokus på ny og opdateret viden om det brede ergonomibegreb.

Sammen med undervisere og kolleger får du mulighed for at reflektere over udviklingspotentialer i din egen praksis i lyset heraf.

Du får nye perspektiver på praksis og inspiration til udvikling af den ergonomiske opgaveløsning, i et teoretisk og innovativt perspektiv.

Temadagen indebærer oplæg, dialog og faglige drøftelser med undervisere og dine kolleger. Om formiddagen vil der være oplæg inden for ergonomibegrebets 3 domæner, og over middag arbejdes i grupper med praksisnære ergonomiske problemstillinger.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Tilmeld