Tidlig opsporing og indsats ved mistrivsel i dagplejen

Kursus

På kurset udvikles og opbygges dagplejernes muligheder for at spotte, observere, beskrive og handle på børns signaler om mistrivsel.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Dagplejerne får mere viden om:

 • signaler på børns mistrivsel
 • tegn på tilknytningsforstyrrelser
 • omsorgssvigt og symptomer herpå
 • psykosomatiske tegn på omsorgssvigt
 • børns mestringsstrategier
 • dagplejerens og børns tillid til at kunne mestre ny læring.

Dagplejerne får kompetencer til at:

 • opspore børn i mistrivsel
 • observere børn i mistrivsel
 • beskrive børn og deres kontekst, når de er i mistrivsel
 • handle i dilemmaer, når børn er i mistrivsel, eksempelvis i forældresamarbejde og i henhold til lovgivning om underretning
 • kunne iværksætte tiltag i egen praksis i forhold til mistrivsel
 • observere ud fra ICDP (International Child Development Program)'s samspilstemaer og udføre relationsarbejde ud fra samspilstemaerne
 • kortlægge ud fra dele af integreatet children system.

Metoder på kurset

Der tages afsæt i et udviklings- og læringssyn, hvor børn kan udvikle sig og lære nyt. Børn er ikke fastlåst i bestemte egenskaber.
Undervisningen støttes visuelt, auditivt, skriftligt, og sproget skal være let forståeligt.
Når der sættes nye begreber i spil, forklares og eksemplificeres de grundigt.
Der indgår øvelser, der kan give anledning til refleksion over egen praksis.

Karen Stougaard, konsulent Arbejder bl.a. med specialpædagogik og psykologi
Helle Littau Nielsen Studiesekretær

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb