Uderummet som læringsmiljø

Kursus

Relationer er vigtige i pædagogisk arbejde. Viden om sammenhængen mellem relationer og følelser kan understøtte dit professionelle virke med fokus på menneskers læring.

Tilmeld

Pædagogiske værktøjer til at arbejde relationelt med læring og trivsel.

Faglig indhold

Pædagogiske aktiviteter og processer, der styrker relationerne i praksis.

Refleksive samarbejdsmetoder til udvikling af pædagogisk praksis.

Udbytte

Viden om relationers betydning for samspilsprocesser mellem den professionelle og børn/unge

Kan påtage sig ansvar for at rammesætte og lede relationelle processer med fokus på børn og unges læring og trivsel.

Målgruppen

Pædagogisk personale indenfor børn og ungeområdet.

Tina Mari Noregren H Jørgensen Underviser
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld

Forløb