Ultra:bit challenge - knæk koden til bevægelse

Kursus

En kursusrække over tre dage for lærere, som vil styrke arbejdet med faglig læsning og skrivning i og på tværs af fagene dansk, matematik, fremmedsprog, natur/teknologi og kristendomskundskab/historie. 

Tilmeld

Bliv klar til at deltage i ultra:bit challenge - knæk koden til bevægelse - et gratis on-line-kursus sammen med dine elever.

Fagligt indhold

CFU tilbyder en online introduktion til DR’s undervisningsforløb ”Knæk koden til bevægelse”, så du sammen med dine elever kan være kreativ og skabe bevægelsesaktiviteter med teknologi.

Forløbet klæder dig på til at kunne arbejde med kodning af enten BBC micro:bits eller kodning i programmeringssproget Scratch.

Man kan med fordel deltage i kurset sammen med dine elever. Under vejledning af konsulenter fra CFU vil du sammen med dine elever skulle arbejde med koder og udføre de forskellige opgaver med bevægelse.

Udbytte

Oplæg og workshops vil omhandle:

  • Viden om læsning og skrivning af faglige tekster i fagene
  • Inspiration til undervisning i og med faglig læsning og skrivning
  • Læremidler, der styrker elevernes faglige læsning og skrivning
  • Samarbejde om elevernes sproglige udvikling i fag på mellemtrinnet
  • Samarbejde om at styrke læse- og skrivelyst på mellemtrinnet

Målgruppen

Undervisningsforløbet til ultra:bit challenge kan bruges tværfagligt blandt andet i fagene idræt, natur/teknologi, håndværk og design, matematik, dansk og understøttende undervisning samt i ‘bevægelse i undervisningen’.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Ture Reimer-Mattesen Konsulent, IT og teknologi
Ulrich Pedersen Dahl Konsulent, IT og teknologi og Naturfag
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Tilmeld

Forløb