Undersøgende grammatikundervisning i 4.-10. klasse

Kursus

Se datoer

Kom og få inspiration til en undersøgende grammatikundervisning

Fagligt indhold

Der er potentiale i at arbejde undersøgende, dialogisk og eksperimenterende med grammatik. Udgangspunktet er de tekster, eleverne læser og skriver i og uden for skolen, og de opdagelser om sproglige valg i forskellige kommunikationssituationer, som eleverne hjælpes til at se, forstå og gøre brug af. Glæd dig til tre timer fyldt med gode ideer til, hvordan du kan arbejde undersøgende med grammatik.

Udbytte

Du får:

  • indblik i didaktikken bag undersøgende grammatikundervisning.
  • ideer til at arbejde undersøgende med grammatik, styrke elevernes skriftsproglige udvikling og skabe sammenhæng mellem grammatik og fremstilling.
  • møde dansklærere, der ligesom dig er nysgerrige på, hvordan I kan nytænke grammatikundervisningen i danskfaget.

Målgruppen

Dansklærer, der underviser 4.-10.klassetrin

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning

 

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb