TEMADAG - Undervisning af elever med afkodnings- og stavevanskeligheder

Kursus

Få ny viden og inspiration til din undervisning af elever med lettere afkodnings- og stavevanskeligheder

Ingen holdstart

På temadagen vil du få ny viden om og inspiration til undervisning af elever med lettere afkodnings- og stavevanskeligheder. Du kan høre mere om nyudviklede temapakker, der kaldes HUSK: Hjælpsom Undervisning til elever med Stave- og afKodningsvanskeligheder.
Temapakkerne er et gennemprøvet, forskningsbaseret materiale målrettet elever på mellemtrinnet.

Der afholdes to temadage.

Tid og sted:

Vejle:
Mandag den 30. oktober 2023 kl. 10.00-16.00
Lukket for tilmelding.

Roskilde:
Torsdag den 16. november 2023 kl. 10-00-16.00
Tilmelding til Roskilde

Målgruppe:

Dansklærere, læsevejledere, læsekonsulenter og øvrige lærere og ressourcepersoner, som er optagede af undervisning for elever med afkodnings- og stavevanskeligheder på mellemtrinnet.

Program:

Kl. 9.30-10.00: Ankomst og kaffe

Kl. 10.00-10.10: Velkomst og fællessang v. Bettina Buch, projektleder, Tina Lykke Pedersen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Vejle) hhv. Trine Nobelius, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Roskilde)

Kl. 10.10-10.40: Viden fra et forskningsreview v. Holger Juul og Dorthe Klint Petersen, forskere

Kl.10.40-11.10: Fra review til inspirationsmaterialer - temapakkernes indhold og opbygning v. Stine Fuglsang Engmose, Monica Irene Klarup Olesen og Louise Duus Skovbjerg, udviklere

Kl. 11.10-11.20: Pause

Kl. 11.20 – 12.00: Resultater fra afprøvningen. Udvælgelse af elever, før- og eftertest v. Dorthe Klint Petersen og Holger Juul

Kl. 12.00 – 12.15: Præsentation af workshopindhold v. Stine Fuglsang Engmose, Monica Irene Klarup Olesen og Louise Duus Skovbjerg

Kl. 12.15-13.00: Frokost (Sandwich/vand)

kl. 13.00-14.30: Workshops af 20 minutters varighed. Du får mulighed for at deltage i alle tre workshops og få mere viden om indholdet i og baggrunden for begge temapakker.

Workshop 1: Skriftens kode - lydprincip v. Monica Irene Klarup Olesen og projektdeltagere

Workshop 2: Skriftens kode - morfologi v. Stine Fuglsang Engmose og projektdeltagere

Workshop 3: Flydende læsning v. Louise Duus Skovbjerg og projektdeltagere

Kl. 14.30-15.00: Pause, kaffe og kage

kl. 15.00-15.40: Paneldebat “Hvordan kommer vi videre med god undervisning af elever med afkodnings- og stavevanskeligheder?” v. Trine Nobelius, STUK, Holger Juul, KU, Stine Fuglsang Engmose, Louise Duus Skovbjerg, Monica Irene Klarup Olesen og en læsevejleder

Kl. 15.40-15.55: Hvad tager du med fra i dag? Del med dine sidemænd

Kl. 15.55-16.00: Tak for i dag

Karina Lund Kursussekretær
Forløb