Vejledningsressourcer tilknyttet det pædagogiske læringscenter

Kursus

En hel dag om at være vejleder tilknyttet det pædagogiske læringscenter. Kursusdeltagerne er aktive med afsæt i egen praksis.

Tilmeld

Fagligt indhold

Formålet med det pædagogiske læringscenter er at være katalysator for eksperimenterende læringsmiljøer og undervisningsformer, der fremmer elevernes læring og trivsel. Dagen er sammensat af tre dele:

Viden om og inspiration til styrkelse af læringsmiljø og læringsressourcer i og uden for PLC.

Værktøjer til at udføre vejlederrollen i det pædagogiske læringscenter.

Værktøjer til styrkelse af elever og professionelles blik for læreprocesser og læring.

Udbytte

Dagen vil give dig god indsigt i:

  • Din vejlederroller tilknyttet PLC
  • Inspiration til aktiviteter med elever i PLC og udvikling af et fysisk læringsmiljø i PLC
  • Styrkelse af en lærende feedbackkultur på alle niveauer i skolen

Målgruppen

Kurset er for dig, der er nysgerrig på vejlederrollen tilknyttet det pædagogiske læringscenter og søger værktøjer til at styrke denne funktion.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin og Pædagogisk Læringscenter
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb