Verdensmål i indskolingen

Kursus

Eftermiddagscafé om verdensmål i indskolingen – inspiration og forløb

Tilmeld

Gå fra eftermiddagscafeen med gode ideer og praksisnære forløb i hånden

Fagligt indhold

Ved deltagelse i eftermiddagscafeen bliver du præsenteret for relevant viden om verdensmål i indskolingen, samtidig med at du præsenteres for forløb, aktiviteter og CFU-læremidler. Opmærksomheden vil især være rettet mod følgende fire verdensmål, som er særlig velegnet til indskolingseleverne:

  • Verdensmål 6: Rent vand og sanitet
  • Verdensmål 13: Klimaindsats
  • Verdensmål 14: Livet i havet
  • Verdensmål 15 . Livet på land

Udbytte

Det kan være en jungle af finde rundt i litteratur og forløb om verdensmål i undervisningen. Denne eftermiddag holdes fokus på indskolingen, relevant viden og aktuelle forløb, som giver mod på at kaste sig ud i arbejdet med verdensmål. Du vil også blive præsenteret for de nyeste CFU-Verdensmålskasser, som kan lånes hjem til skolen.

Målgruppen

Kurset er for dig som underviser i indskolingen.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb