Videre med dialogisk vejleder

Kursus

Kom videre med dialogisk vejledning. På dette kursus deler og videreudvikler vi på de erfaringer, du har som vejleder af dialogiske processer på din skole.

Tilmeld

Forfin og videreudvikl dine erfaringer som dialogisk vejleder.

Faglig indhold

Sammen skaber vi videreudvikling af:

  • Din vejlederrolle
  • Dialogiske processer i praksisnær kontekst
  • Erfaringer gennem skolebesøg og erfaringsudveksling
  • Konkrete vejledningsredskaber og øvelser.

Skolebesøg 14. december 2021 kl. 12-15.

Udbytte

Konkrete og praksisnære redskaber i din rolle som dialogisk vejleder.

Målgruppen

Skriv her: Lærere som har deltaget i kursusrækken ’Feedback ambassadør, dialogisk tovholder eller vejleder? Eller har kvalifikationer svarende hertil. Kontakt evt. kursussekretæren.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød.

Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag
Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation
Marianne Vincent Ancker Konsulent, Engelsk
Tilmeld

Forløb