Vitaliserende projektorienteret undervisningformer

Kursus

Hvordan kan der arbejdes didaktisk med vitaliserende projektarbejdsformer til gavn for elevernes faglig, sociale og personlige kompetencer i et dannelsesperspektiv.

Tilmeld

Målgruppe:

Lærere, pædagoger og ressourcepersoner i grundskolen og efterskoler

Formål:

Arbejde med og afprøvning i egen praksis af et læremiddel til projektorienteret undervisning og projektopgaven.

Indhold:

Igennem de enkelte kursusgange arbejdes med at give indsigt i Vitaliseringspsykologien samt et konkret læremiddel, som har stilladserende elementer til forberedelses-, gennemførelses- og evalueringsfaserne til projektarbejde. Materialer understøtter processerne i at arbejde systematisk med projektorienteret undervisning og projektopgaven.

Kurset har et dobbelt fokus: Dels at få viden om og indsigt i læremidlet og dets funktion og dels at kunne formidle brugen af læremidlet til kolleger i egen praksis.

På kursusforløbets fire undervisningsdage lærer du om og eksperimenterer med materialet:

  • Præsentation af læremidlet
  • Vitaliseringspsykologiens modeller Vital og KvaS
  • Projektorienteret undervisning og arbejdsformer
  • Differentiering og deltagelsesbetingelser
  • Vejlederrollen
  • Aktionslæring

Anvendelse:

I løbet af kursusdagene kommer du til at arbejde med videreudvikling af dine egne kompetencer i forhold til at planlægge, gennemføre og evaluere projektorienteret undervisning. Ligeledes fokuseres der på, at du kan vejlede og facilitere brugen af materialet i samarbejde med kolleger i egen praksis.

Anders Jensen, konsulent Arbejder bl.a. med inklusion og klasseledelse
Anders Rasmussen, konsulent Underviser bl.a. i Fagdidaktik og klasseledelse, Faglig vejledning i skolen og Social inkluision
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld

Forløb