En ordblindevenlig skole - Undervisning og læring

Konference

ROAL inviterer i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole til andet webinar, der handler om undervisning og læring i en ordblindevenlig skole.

ROAL afholder i alt fire webinarer, der ser på de centrale nøgleelementer i en ordblindevenlig skole/institution.

Tilmeld

Overskrifterne og datoerne på de fire webinarer er:

  1. Ledelse og administration – en ordblindevenlig skole – set fra skoleledelsens perspektiv, blev afholdt den 11. marts 2021. Find oplæg fra første webinar her.
  2. Undervisning og læring den 27. september 2021.
  3. Klasse- og læringsmiljø – teamets forudsætninger, social og faglig inklusion den 30. november 2021.
  4. Samarbejde mellem skolens personale, forældre og elever den 10. februar 2022.

På andet webinar vil du møde oplægsholdere fra tre forskellige institutioner, der giver deres undervisnings- og vejledningsperspektiv på den ordblindevenlige skole.

Program

Kl. 15:30-15:35 - Velkomst og scenen sættes v. Birgit Dilling Jandorf, ROAL

Kl. 15:35-15:45 - Hvordan griber vi indsatsen for vores ordblinde elever an på Kongevejens Skole? ved læsevejleder Gitte Grabov, Kongevejens Skole, Virum, Sjælland.

På Kongevejens Skolen har vi det seneste år arbejdet på at tilrettelægge en sammenhængende indsats for vores ordblinde elever. Vi er en skole, der i fællesskab er i gang med at udvikle en bedre praksis. I oplægget vil jeg beskrive, hvordan vi har igangsat og organiseret dette arbejde, og hvordan vi med de individuelle handleplaner som omdrejningspunkt forsøger at skabe gode og stimulerende rammer omkring undervisningen for vores ordblinde elever.

Kl. 15:45-16:00 - BREAK-OUT: Grupperne arbejder med Gitte Grabovs afsluttende spørgsmål.

Kl. 16:00-16:10 - Samarbejde x vidensdeling = Ordblindevenlig       uddannelsesinstitution v. Lotte Louise Nielsen, ordblindeunderviser og vejleder v/ HF & VUC Fyn, Odense.

Hvad skal der til for at en ordblind kan gennemføre HF? Hos os tænker vi, at omdrejningspunktet er et ordblindevenligt ungemiljø, hvor samarbejde og vidensdeling er i højsædet. Samarbejde, vidensdeling, relationsdannelse, 2-lærerordning og ordblindeundervisning er de vigtige ingredienser. I år har vi 10 års jubilæum med HF for ordblinde, og i mit oplæg vil jeg fortælle om, hvordan og i særlig grad hvorfor vi gør som vi gør.

Kl. 16:10-16:25 - BREAK-OUT: Grupperne arbejder med Lotte Louise Nielsens afsluttende spørgsmål.

Kl. 16:25-16:35 - Den ordblindevenlige og prøveforberedende fremmedsprogsundervisning ved Mette Hansen, Vrigsted efterskole, Stouby i Jylland.

Jeg vil forsøge at give kort indblik i hvordan vi arbejder på at forberede vores ordblinde elever til de afsluttende prøver i fremmedsprogene bedst muligt. Hvad er vigtigt at have fokus på i undervisningen for at eleverne er bedst muligt forberedt på prøveformerne i fagene, og hvordan forsøger vi at styrke deres selvtillid.

Kl. 16:35-16:50 - BREAK-OUT: Grupperne arbejder med Mette Hansens afsluttende spørgsmål.

Kl. 16:50-17:00 - Afslutning og på gensyn til næste webinar den 30. november 2021 ved Karina Elsig Thøgersen og Birgit Dilling Jandorf, ROAL.

Tilmeld