En ordblindevenlig skole - Webinar

Konference

ROAL afholder i alt fire webinarer, der ser på de centrale nøgleelementer i en ordblindevenlig skole/institution.

Tilmeld

ROAL inviterer i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole til tredje webinar, der handler om Klasse- og læringsmiljø i en ordblindevenlig skole.

Overskrifterne og datoerne på de fire webinarer er:

  1. Ledelse og administration – en ordblindevenlig skole – set fra skoleledelsens perspektiv (afholdt 11. marts 2021). Læs her.
  2. Undervisning og læring (afholdt 27. september 2021). Læs her.
  3. Klasse- og læringsmiljø, tirsdag den 30. november 2021, kl. 15.30-17.00.
  4. Samarbejde mellem skolens personale, forældre og elever, torsdag den 10. februar 2022, kl. 15.30-17.00.

 

Program

Kl.   15:30-15:35 Velkomst og scenen sættes

v. Birgit Dilling Jandorf, ROAL.

 

Kl.  15:35-15:45 Tre-slået tovværk til at løfte ordblinde gymnasie-elever

v. Sidsel Stenbak Hollmann, Pædagogisk Konsulent og Mentor, UCRS Skjern.

”Det er nederen, når de andre ikke spørger mig om hjælp, bare fordi jeg er ordblind.” Citatet rammer lige ned i det komplekse garnnøgle af faglige, tekniske og relationelle udfordringer, som udgør de ordblinde gymnasieelevers læringsmiljø. Vi har sat os for at rede trådene ud, for at gøre det muligt for ordblinde gymnasieelever at kunne deltage og bidrage på lige vilkår med deres klassekammerater. Derfor søgte og fik vi midler til en 2-årig indsats, der fik titlen Tre-slået Tovværk. I indlægget her vil vi gøre rede for projektets ide, mål og retning, og fortælle kort om de bevægelser, der er sat i gang i klasse- og læringsmiljøet.

 

Kl. 15:45-16:00 BREAK-OUT: Grupperne arbejder med Sidsel Stenbak Hollmanns afsluttende spørgsmål.

 

Kl. 16:00-16:10 At blive glemt i skolens læsefag?

v. Julie Skibelund, FGU-lærer

Hvordan føler en elev med dysleksi/ordblindhed sig inkluderet i              undervisningen samtidig med at have følelsen af at være forstået?

Jeg kan fortælle af egen erfaring, at jeg IKKE følte mig inkluderet eller forstået, da min engelsklærer tilbage i 4. klasse sagde til mig ”du kan jo ikke en gang dansk, hvorfor skal jeg lære dig engelsk?” Det er en lille erindring fra min skoletid, der har fuldt mig gennem hele mit uddannelsesforløb. Det er en følelse af at blive misforstået som mine elever nikker genkendende til. Så hvordan inkluderer vi eleverne og forstår deres ordblindevanskeligheder. Det bliver udgangspunktet for mit oplæg. 

 

Kl. 16:10-16:25 BREAK-OUT: Grupperne arbejder med Julie Skibelunds afsluttende  spørgsmål.

 

Kl. 16:25-16:35 Fra regionsvision til konkret handling

v. Afdelingsleder Dorthe Ullegård, AVU, FVU og OBU

HF & VUC FYN er en part af Region Syddanmarks ”Projekt tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde”. En af 4 hovedindsatser har til formål at ”Styrke det tværorganisatoriske samarbejde”. Indsatsen skal sikre, at de enkelte deltagerskoler har udarbejdet en systematik for, hvordan de håndterer deres ordblindetilbud/unge med ordblindhed – samt skabe øget viden og forståelse om unges ordblindeudfordringer i en skolekontekst blandt lærerteams, således at det øvrige lærerkollegie kan understøtte den ordblinde unges faglige udfordringer. Oplægget vil tage udgangspunkt i, hvordan vi har udmøntet indsatsen i en uddannelsesinstitution med 8 afdelinger, 300 medarbejdere og over 1.000 kursister.                                 

 

Kl. 16:35-16:50 BREAK-OUT: Grupperne arbejder med Dorthe Ullegårds afsluttende spørgsmål.

 

Kl. 16:50-17:00 Opsamling, afslutning og på gensyn til sidste webinar i denne række

v. Karina Elsig Thøgersen og Birgit Dilling Jandorf, ROAL.

Tilmeld