En ordblindevenlig skole - set fra skoleledelsens perspektiv

Konference

Webinar: Ledelse og administration

Tilmeld

ROAL inviterer i samarbejde med Erhvervsakademi og Professionshøjskole UCL til det første webinar ud af fire om begrebet ordblindevenlighed. Der sidder ca. 1-2 elever med ordblindhed i hver klasse. Mange voksne med ordblindhed kan fortælle om, hvordan deres skoles og lærernes indstilling og opfattelse har haft indflydelse på deres videre rejse til uddannelse og job.

Det er vigtigt, at skolen er klædt på i forhold til ordblindhed og ved, hvordan den kan lede, organisere, undervise, støtte og inkludere. Begrebet ordblindevenlig skole er ved at vinde frem, omend der endnu ikke er udarbejdet en fælles forståelse for, hvad det vil sige at være en ordblindevenlig skole i Danmark.

ROAL planlægger at afholde i alt fire webinarer om det, som vi ser som centrale nøgleelementer i en ordblindevenlig skole/institution. Overskrifterne på de fire webinarer er:

  1. Ledelse og administration – en ordblindevenlig skole – set fra skoleledelsens perspektiv
  2. Undervisning og læring
  3. Klasse- og læringsmiljø
  4. Samarbejde mellem skolens personale, forældre og elever

I dette første webinar udfolder tre forskellige skoleledere deres perspektiver i forhold til børn og unge med ordblindhed. Alle tre ledere har gjort sig overvejelser om, hvordan netop deres “skole” bliver ordblindevenlig, så den sikrer trygge rammer for elevernes læring og trivsel og for en overgang til vellykket ungdomsuddannelse.

PROGRAM

Kl.   15:30-15:35 Velkomst og scenen sættes v. Birgit Dilling Jandorf, ROAL

 

Kl.   15:35-15:45 At styre og lede med formålet om en dysleksivenlig praksis v. viceskoleleder Stine Terjesen, Munkekærskolen.

Oplægget præsenterer Munkekærskolens arbejde med dysleksi henover et grundskoleforløb. Hvordan skoleledelsen er aktiv i at kortlægge læringsmiljøet omkring elever med dysleksi, så fokus ikke kun er på at diagnosticere vanskelighederne, men også på at undersøge, hvordan læringsmiljøet og samarbejdskulturen kan forbedres.

 

Kl. 15:45-16:00 BREAK-OUT: Grupperne arbejder med Stine Terjesens afsluttende spørgsmål.

 

Kl. 16:00-16:10 Et ordblindevenligt læringsmiljø i FGU v. Charlotte Løkke, uddannelsesleder FGU SYD og MIDTFYN

At være ordblind er ikke et individuelt problem, men skal løses i et samlet læringsmiljø omkring den unge.

 

Kl. 16:10-16:25 BREAK-OUT: Grupperne arbejder med Charlotte Løkkes afsluttende spørgsmål.

 

Kl. 16:25-16:35 Gør skolen ordblindevenlig v. Kirsten Weile, forstander Vrigsted Efterskole

Skolen er for alle, og alligevel oplever mange ordblinde elever mistrivsel. Oplægget præsenterer, hvordan man som skoleleder kan være med til at sikre, at ordblinde elever opnår faglig selvtillid og anerkendelse i læringsfællesskaberne i skolen.

 

Kl. 16:35-16:50 BREAK-OUT: Grupperne arbejder med Kirsten Weiles afsluttende spørgsmål.

 

Kl. 16:50-17:00 Opsamling, afslutning og på gensyn til næste webina v. Karina Elsig Thøgersen og Birgit Dilling Jandorf, ROAL

Tilmeld