Webinar: Pårørende- og netværkssamarbejde

Konference

Vil du gerne blive klogere på, hvordan vi kan udvikle relationen mellem de professionelle og de pårørende til gavn for både de pårørende og den involverede borger?

Så har vi et gratis webinar til dig.

Tilmeld

Er de pårørende nogle, som ”bare følger med”?

Dette og meget andet diskuterer psykolog aut. og lektor på UCL Anna Sejer Nielsen og pårørende Doth Ingvild Carmen Mogensen på webinaret d. 3. marts 2021. Doth Ingvild Carmen Mogensen er mor til en voksen kvinde med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

De pårørende har en særdeles betydningsfuld rolle for borgere, som modtager ydelser fra velfærdssystemet, og de vil gerne hjælpe og støtte deres nære. Samtidig kan de selv være påvirket af situationen. De pårørende kan på denne måde have en dobbelt rolle, fordi de på den ene side gerne vil være der for deres nære, og på den anden side skal de håndtere deres egen situation som pårørende.

De professionelle og de pårørende mødes i mange forskelligartede situationer i forbindelse med behandling, pleje og omsorg for deres nære, og indimellem er dette møde mellem velfærdssystemet og hverdagssystemet også præget af konflikter. Samarbejdet mellem de pårørende og de professionelle har afgørende betydning for at sikre en sammenhængende og meningsfuld indsats for den enkelte borger på børne- ældre-, handicap- og psykiatriområdet.

Webinaret berører bl.a følgende emner:

  • De pårørendes flersidede rolle 
  • Mødet mellem hverdagssystemet og velfærdssystemet 
  • Dilemmaernes og konflikternes holdeplads 

Webinaret er for dig, der som professionel arbejder i velfærdssystemet og er i regelmæssig berøring med pårørende, men det er også lige så meget for dig, der selv er pårørende, for der er brug for input fra begge sider for at kunne udvikle relationen.

Tilmeld