Webinarrække om didaktiske greb til din matematikundervisning

Kursus

Med små greb kan du ændre det, der er i fokus i din matematikundervisning. Få inspiration til nye måder, du kan gribe matematikundervisningen an på ved at deltage i vores 4 webinarer.

Tilmeld

Inspiration til nye måder at gribe matematikundervisningen an på i praksis.

Fagligt indhold

Med små greb kan du fuldstændigt ændre det, der er i fokus i matematikundervisningen og dermed påvirke elevernes deltagelse og udbytte af undervisningen.

Vi gennemfører dette kursus som 4 korte webinarer. På hvert webinar vil du blive præsenteret for et eller flere nye didaktisk greb hver gang, som bliver knyttet op på teori og praksis. Det vil være vinklet sådan, så det er lige til at bruge i matematikundervisningen efterfølgende. De didaktiske greb er generiske, så selvom vi tager udgangspunkt i konkrete aktiviteter, vil du enkelt kunne justere dem til et utal af kontekster.

I kursusrækken lægges der op til at man afprøver konkrete aktiviteter fra gang til gang og følger op på dem på næste webinar.

Senest dagen før modtager du nærmere information og link til kurset.

Udbytte

  • Konkret inspiration til nye didaktiske greb og måder at strukturere undervisningen på.
  • Konkrete eksempler til at bruge i egen undervisning.
  • Sparring og didaktisk diskussion med andre matematiklærere.

Målgruppen

Matematiklærere og matematikvejledere.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Ingen forplejning (webinar).

Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb