Webinarrække om Ugens aktivitet

Kursus

Få inspiration til low floor high ceiling aktiviteter direkte til at bruge i din egen matematikundervisning, hvor der er gode muligheder for differentiering.

Tilmeld

Konkrete aktiviteter præsenteret, som er direkte til at bruge i egen praksis efterfølgende.

Fagligt indhold

På traditionelle kurser præsenteres man for en masse aktiviteter på én gang. Med ugens aktivitet forsøger vi at udnytte de muligheder, det giver, ikke at skulle møde op fysisk til et kursus. Vi præsenterer derfor indholdet i form af konkrete undervisningsaktiviteter i mindre bidder, der så efterfølgende afprøves i egen undervisning. Som opfølgning diskuterer vi deltagernes erfaringer fra afprøvningen og justeringsmuligheder fremadrettet. På den måde bliver det mere autentiske diskussioner, og indholdet af kurset forbindes direkte til ens egen undervisning. 

På dette kursus vil vi kigge på en række aktiviteter målrettet mellemtrinnet, med fokus på at skabe aktive elever, der selv er med til at udforske og konkludere om de matematiske koncepter. Aktiviteterne vil bygge på principperne i low floor high ceiling, hvor alle kan komme i gang med aktiviteten, men der samtidig er stort rum for at udforske og udvide i dybden.
Aktiviteterne vil både være analoge og digitale, og vi vil undervejs komme omkring potentialer og faldgruber i forhold til, hvilke repræsentationstyper man vælger. 

Aktiviteterne kommer rundt i alle stofområderne og de matematiske kompetencer og vil være eksemplariske aktiviteter, vi udvikler til kurset, men som fungerer som prototyper, der kan udvikles i nye retninger af deltagerne.

Senest dagen før modtager du nærmere information og link til kurset.

Udbytte

  • Konkret inspiration til nye didaktiske greb og måder at strukturere undervisningen på.
  • Konkrete eksempler til at bruge i egen undervisning.
  • Sparring og didaktisk diskussion med andre matematiklærere.

Målgruppen

Matematiklærere som underviser på mellemtrinnet og matematikvejledere.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Karina Lund Kursussekretær
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Tilmeld

Forløb