Følg med i nyeste viden

For UCL er det visionært og spændende, at FGU skal udvikle helt ny pædagogisk tænkning og praksis. FGU skal ikke være “som vi plejer”. For at understøtte dette etablerer UCL en “forskningscirkel”, som skal skabe et fælles rum for problematikker, udfordringer og muligheder. 

Vi vil indsamle viden og gennemføre praksisnær forskning. De tre perspektiver for arbejdet er: 1: Læringsforståelser i ny praksisorienteret ungdomspædagogik. 2: Forløbsplanen som understøttende for en helhedsorienteret lærings- og dannelsesproces i den integrerede vejledning. 3: Uddannelses- og udviklingsmuligheder ved nye pædagogiske organiseringer af læringsfællesskaber set ud fra de unges perspektiver.