Studiemiljø

Gode faciliteter, mentorordning og events er med til at sikre UCL-studerende et godt studiemiljø

Stærke fællesskaber er en vigtig del at et godt studiemiljø

Herunder kan du læse om undervisningen og faciliteterne på UCL's campusser.

Du kan også læse om mentorordninger, studiegrupper og events.

For at skabe det bedste arbejds- og studiemiljø, er der på UCL et sæt ordensregler. Find ordensreglerne her.

Undervisningen på UCL er baseret på en kombination af teori og praksis, så vores studerende får et solidt grundlag for deres videre karriere.

I løbet af uddannelsen er der et tæt samarbejde med de arbejdspladser, hvor vores studerende får arbejde. Bl.a. i form af virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger, praktikforløb og projekter.

Du kommer tæt på den nyeste udvikling

Du vil møde undervisere, der vil klæde dig på til en spændende karriere. Underviserne er erhvervsrettede, praksisbaserede og kvalitetsbevidste og vil stå for en undervisning og læringsforløb, der er baseret på den nyeste udvikling inden for dit fagområde.

God kombination af teori og praksis

Undervisningen foregår som en kombiation af forelæsninger, holdundervisning, præsentationer, cases og projekter samt virksomhedsbesøg.

Undervisernes mål er at ruste dig både fagligt og menneskeligt med viden og værktøjer til en karriere og sikre en praksisnær undervisning, der kombinerer teori og praksis.

UCL's campusser er indrettet med mange gode faciliteter.

Fx auditorier, laboratorier, IT-lokaler, undervisningslokaler, bibliotek og kantine for at nævne de væsentligste.

Faciliteterne kan benyttes uden for undervisningstid, og er med til at fremme kreativitet og innovativ tænkning.

På nogle af UCL's uddannelser bliver du tilknyttet en mentor og sat i studiegrupper.

Mentorer sikrer studietrivsel

Mentoren kan rådgive dig og lytte til dine oplevelser, udfordringer og generelle studietrivsel. En mentor er en person, du altid kan gå til, og som kan hjælpe dig godt videre.

Studiegrupper giver gode sociale relationer

I studiegrupper bestående af flere studerende kan I i fællesskab løse opgaver og samarbejde om større projekter. I får gode sociale relationer og kan hjælpe hinanden godt igennem studiet.

UCL har gennem et solidt netværk opbygget et godt ry og et kendt navn i den internationale uddannelsesverden.

Derfor kommer der hvert år mange udenlandske studerende for at følge vores engelsksprogede uddannelser.

Studiemiljøet har et multikulturelt præg

Det giver studiemiljøet på vores uddannelser et spændende multikulturelt præg til gavn for både de udenlandske og de danske studerende.

De studerende bliver vant til at omgås og samarbejde med personer med andre kulturelle baggrunde, og de er derfor godt rustede til det globaliserede erhvervsliv.

Der er integreret et internationalt element i mange af UCL's uddannelser i form af fag, der undervises på engelsk, foredrag med udenlandske gæsteforelæsere samt forskellige arrangementer med internationalt præg.

Gode muligheder for at komme på udlandsophold

Desuden bruger vi det internationale netværk til at sende vores danske studerende på udlandsophold.

Det er vigtigt for os, at vores studerende har gode muligheder for at tage en del af deres uddannelse i udlandet. Enten som studieophold på en uddannelsesinstitution eller som et praktikforløb, hvor de får styrket deres faglige og internationale kompetencer.

UCL samarbejder med uddannelser i hele verden

Vi medvirker i en række samarbejder med uddannelsesinstitutioner rundt omkring i verden og kan derfor hjælpe vores studerende med at arrangere udvekslingsophold hos en af vores mange samarbejdspartnere inden for det område, de studerer.

Som et led i at skabe det bedst mulige studiemiljø, har UCL på flere af sine campusser sin egen event-funktion med fokus på de studerendes sociale miljø.

UCL tilbyder en række faglige og sociale events for alle studerende.

Nogle af de events UCL tilbyder er bl.a. Winter og Summer Games, semesterstartfester, vinsmagning, udflugt til fx Legoland og meget mere.