Praktik

Få det bedste ud af din praktikperiode

Din viden bringes i spil

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver sig både udslag i de praksisnære problemstillinger, som I arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet.

Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktik, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse.